ZDENKO ŽABČIĆ

Voditelj nabave

Suradnja između HS Produkt-a i Ravitere d.o.o. traje već više od 20 godina i u tom razdoblju surađivali smo na više većih i manjih projekta povezanih sa našom opremom za toplinsku obradu. Svi projekti bili su uspješni, a primijenjena tehnička rješenja opravdala su naše povjerenje u tvrtku RAVITERA d.o.o.

U RAVITERI su izrađene neke od naših peći. Potpuno su prilagođene našem proizvodnom procesu i navikama što nam je uvelike olakšalo i ubrzalo rad. I što nas najviše veseli: ne moramo razmišljati o održavanju, rezervnim dijelovima i popravcima. 

Sa tvrtkom RAVITERA surađujemo unazad nekoliko godina pri čemu su svaki puta stručno pristupili svakom našem problemu i uspješno ga riješili s inovativnim rješenjima.

Svakom keramičaru su najvažnije glina i peć, zaista sam sretna i zahvalna što to imam i puno više…

16 godina divne suradnje, od hitnih popravaka peći, dostava glina, savjeta, mogućnosti dobave novih materijala, donacije i suradnje u projektima…

LIDIA BOŠEVSKI

Ceramic and nature Lidia Boševski

HRVOJE DUMANČIĆ

Akademski kipar

Kako se sve dobre stvari dogode slučajno tako se rodila i naša suradnja.

Za Raviteru samo mogu reći dobri ljudi, kvalitetna ponuda i odlična podrška.